Elske Kampen

Underwrald

Dit gedicht is in het Fries geschreven

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacy.
Ik Accepteer

Kijk hier naar het gedicht in gebarentaal (NGT)

Er zijn in Fryslân (en in Nederland) veel mensen die niet goed kunnen horen. Speciaal voor hen is het gedicht van Elske Kampen door twee dove mensen vertaald naar gebarentaal (NGT) en opgenomen op een videofilmpje. Op deze manier wil Provincie Fryslân ook voor mensen die niet goed kunnen horen de zichtbaarheid en het gebruik van de Friese taal en streektalen vergroten.

Gedicht Elske Kampen – NGT Nimco Hersi

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacy.
Ik Accepteer