Route oost

met poëzie, fotografie en schilderkunst

35 KM

Fietsroute oost
ijsbaan

Bakkeveen

Beakendyk

gedicht Eeltsje Hettinga

kunstwerk Baukje Venema

39 41 71 27 29 92 83

ijsbaan

Hemrik

Tjaling Harkeswei 45

gedicht Nyk de Vries

kunstwerk Hendrik Elings

43 47 35 93 21 15 39

ijsbaan

Beetsterzwaag

Poostweg

gedicht Albertina Soepboer

kunstwerk Baukje Venema

25 05

Op deze route liggen de ijsbanen van Bakkeveen, Beetsterzwaag en Hemrik.

  • Bakkeveen – Beetsterzwaag : 15,3 km
  • Beetsterzwaag – Hemrik: 5,6 km
  • Hemrik– Bakkeveen: 13,6 km

Bij elke ijsbaan staat een bord met een kunstwerk en een gedicht. Ook kunt u er luisteren naar het gedicht via een QR-kode.

Geniet ervan!

Tips

  1. Klokkestoel Weinterp – www.hervormdegemeentewijnjewoude.nl
  2. Restaurant De Slotpleats Bakkeveen – www.deslotplaatsbakkeveen.nl
  3. Café De Brink Bakkeveen – www.cafedebrink.nl
  4. Zorgboerderij de Scheperij Bakkeveen – www.dagbestedingdescheperij.nl