Fietsroutes & zichtplekken

Route noord

Route midden

Route zuidwest 1

Route zuidwest 2

Route oost

Route zuidoost

Zicht plekken

Zichtplekken

IIsbanen routes

ROUTE NOORD ROUTE MIDDEN ROUTE ZUIDWEST 1 ROUTE ZUIDWEST 2 ROUTE OOST ROUTE ZUIDOOST ZICHTPLEKKEN

FIETSROUTE 1 – NOORD (56 KM)
Leeuwarden – Britsum – Hijum – Oudkerk – Veenwoudsterwal

FIETSROUTE 2 – MIDDEN (58 KM)
Sneek – Mantgum – Blessum – Baard

FIETSROUTE 3 – ZUIDWEST 1 (32 KM)
Hindelopen – Laaksum – Mirns

FIETSROUTE 4 – ZUIDWEST 2 (32 KM)
Mirns – Wijckel

FIETSROUTE 5 – OOST (35 KM)
Bakkeveen –  Beetsterzwaag – Hemrik

FIETSROUTE 6 – ZUIDOOST (39 KM)
Oranjewoud – Mildam – Nijelamer

1 ZICHTPLEK
Ijsbaan van Vlieland