IIsbaan yn ‘e Maaitiid

Het kunstproject ‘Iisbaan yn ’e maaitiid’ verbindt de cultuur van ijsbanen met kunst (schilderijen van Hendrik Elings en verstilde zwart wit opnames van Baukje Venema) en de literaire en poëtische taal van twaalf Friese dichters en streektaaldichters.

Elk dorp in Fryslân heeft een ijsbaan en meestal belichaamd die de ziel van het dorp. ‘s Winters wordt er geschaatst – helaas niet zo vaak meer – maar wij als kunstenaars zien met andere ogen naar de ijsbaan: in het voorjaar en zonder ijs. Het bijbehorende in linnen uitgevoerde boek is te bestellen via uitgeverij Louise.

Kunst verbinden met taal en fietsen door ons Friese landschap, hoe mooi is dat!

Provincie Fryslân wil de zichtbaarheid van het Fries en de Friese streektalen in de openbare ruimte vergroten en steunt daarom projecten die dit doel dienen.

Het project ‘iisbaan yn ‘e maaitiid’ is een prachtig voorbeeld van hoe wij zoiets met elkaar kunnen realiseren. Na het boek (2020) en een expositie (2022) ligt er nu een vervolg voor u met zes fietsroutes langs twintig ijsbanen. Met onderweg schilderijen van Hendrik Elings, verstilde opnames in zwart wit van Baukje Venema en gedichten (analoog en audiovisueel) in het Fries, Hindeloopers, Bildts, Stellingwerfs, Zuidwesthoekers en Snekers. Ook is er nog een bijzonder ‘ijsbaan-zichtplek’. Voor mensen die niet goed kunnen horen is er bij de borden van Aldtsjerk en Wikel een extra QR-kode met een gedicht voorgelezen in gebarentaal (NGT).

Wij hopen dat u zult genieten van het fietsen door onze mooie provincie en van de kunstwerken en gedichten die u onderweg tegen zult komen.

Dit project is mogelijk gemaakt door Provincie Fryslân.

Gesponsord door de provincie Friesland
Gesponsord door Natuurmonumenten

© schilderijen Hendrik Elings, © foto’s Baukje Venema, © gedichten Gerard de Jong, Eeltsje Hettinga, Elmar Kuiper, Elske Kampen, Anske Smit, Henk van der Veer, Albertina Soepboer, Johan Veenstra, Janneke Spoelstra, Nyk de Vries, Hein Jaap Hilarides, Baukje Wytsma Edwin de Groot, Joël Hut en Syds Wiersma.

Video-opnames Petra van der Molen en Rob Pieters, doventolken Nimco Hersi en Sofie Helleman, teksten Eddy van der Noord, fotografie schilderijen Frans Foekema en Tryntsje Nauta, cartografie Jaap de Winkel, vormgeving Vogelsang grafisch ontwerp, website Sven Schriever en Baukje Venema.

IIsbanen routes