Route zuidwest 2

met poëzie, fotografie en schilderkunst

32 KM

Fietsroute zuidwest 2
ijsbaan

Mirns

Murnserdyk

Boerd hinget yn paviljoen It Mar

gedicht fan Joël Hut

kunstwerk Baukje Venema

16 23 24 25 26 30

ijsbaan

Wijckel

Van Coehoornsbosk

Meerenstein 8563

gedicht Elske kampen

kunstwerk Hendrik Elings

kunstwerk Baukje Venema

32 68 29 33 34 35

19 18 17 14 15

Op deze route liggen de ijsbanen van Wijckel en Mirns.

  • Wijckel – Mirns: 18,3 km
  • Mirns – Wijckel: 14,8 km

Bij elke ijsbaan staat een bord met een kunstwerk en een gedicht. Ook kunt u er luisteren naar het gedicht via een QR-kode. Deze route sluit aan op route Zuidwest 1 en is daarmee te combineren, maar kan ook apart gefietst worden.

Geniet ervan!

Tips

  1. It Mar by it Murnzerklif – www.paviljoentmar.nl
  2. Loftwachttoer Aldemardum – www.luchtwachttoren.nl
  3. Besikerssintrum Mar en Klif – Aldemardum – www.nationaallandschap.frl
  4. Dútsk radarbunkerkompleks Sondel – www.riedo.nl