Route zuidwest 1

met poëzie, fotografie en schilderkunst

32 KM

Fietsroute zuidwest 1
ijsbaan

Hindelopen

Museum Hylpen

gedicht Anske Smit

kunstwerk Hendrik Elings

kunstwerk Baukje Venema

96 95 94 11 10 09

13 14 15

ijsbaan

Mirns

Murnserdyk

Boerd hinget yn paviljoen It Mar

gedicht fan Joël Hut

kunstwerk Baukje Venema

15 06 05

ijsbaan

Laaksum

Laaksum 7

(visspecialiteiten Overwijk)

gedicht Syds Wiersma

kunstwerk Hendrik Elings

05 03 01 60 84 97

Op deze route liggen de ijsbanen van Hindelopen, Mirns en Laaksum.

  • Hindeloopen – Mirns: 16,3 km
  • Mirns – Laaksum: 5,3 km
  • Laaksum – Hindeloopen: 13,1 km

Bij elke ijsbaan staat een bord met een kunstwerk en een gedicht. Ook kunt u er luisteren naar het gedicht via een QR-kode. Deze route sluit aan op route Zuidwest 2 en is daarmee te combineren, maar kan ook apart gefietst worden.

Geniet ervan!

Tips

  1. Museum Hindeloopen – www.museumhindeloopen.nl
  2. Schaatsmuseum Hindeloopen – www.schaatsmuseum.nl
  3. Utsjochpunt Reade Klif – www.slachbywarns.frl
  4. Haven van Laaksum – www.warns.nl