Route zuidoost

Fietsroute zuid oost
ijsbaan

Beetsterzwaag

Poostweg

gedicht Albertina Soepboer

kunstwerk Baukje Venema

83 13 03 67 63 59 57 64 71 76

ijsbaan

Bakkeveen

Beakendyk

gedicht Eeltsje Hettinga

kunstwerk Baukje Venema

41 33 71 27 45 25

83 13 03 67 63 59 57 64 71 76

ijsbaan

Mildam

De Wissel

gedicht Baukje Wytsma

kunstwerk Baukje Venema

54

ijsbaan

Nijelamer

Kooiweg 32

gedicht Johan Veenstra

kunstwerk Baukje Venema

52 54 56 62 95 93 91 40 38 22

20 07 01 88 09 93 21 15 39

Op deze route liggen de ijsbanen van Bakkeveen, Beetsterzwaag, Mildam en Nijelamer.

  • Bakkeveen – Beetsterzwaag: 18 km
  • Beetsterzwaag – Mildam: 22 km
  • Mildam – Nijelamer: 8 km
  • Nijelamer – Bakkeveen: 50 km

Bij elke ijsbaan staat een bord met een kunstwerk en een gedicht. Ook kunt u er luisteren naar het gedicht via een QR-kode.

Geniet ervan!