Elske Kampen

Underwrald

Dit gedicht is skreaun yn it Frysk

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacy.
I Accept

Sjoch hjir it gedicht yn gebeartetaal (NGT)

Der binne yn Fryslân (en yn Nederlân) in protte minsken dy’t
net goed hearre kinne. Spesjaal foar harren is it gedicht fan Elske Kampen troch twa
dôve minsken oerset nei gebeartetaal. It is yn gebeartetaal en opnommen op fideo.
Op dizze wize wol de provinsje Fryslân ek foar minsken dy’t
net goed hearre kinne de sichtberens en it gebrûk fan de Fryske
taal en streektalen fergrutsje.

Gedicht Elske Kampen – NGT Nimco Hersi

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacy.
I Accept