Rûte súdeast

mei poëzy en fotografy

39 KM

Fytsroute sud-east
iisbaan

Oranjewâld

Cissy van Marxveldtlaan 7

gedicht fan Edwin de Groot

keunstwurk Baukje Venema

25 71

iisbaan

Nijlemmer

Kooiweg 32

gedicht Johan Veenstra

keunstwurk Baukje Venema

06 02 81 73 62 84 89

88 75 76 83 25

iisbaan

Mildaam

De Wissel

gedicht Baukje Wytsma

keunstwurk Baukje Venema

76 54 06

Op dizze rûte lizze de iisbanen fan Oranjewâld, Mildaam en Nijlemmer.

  • Oranjewâld – Mildaam: 2,7 km
  • Mildaam – Nijlemmer: 8,6 km
  • Nijlemmer – Oranjewâld: 27,7 km

Op eltse iisbaan stiet in boerd mei in keunstwurk en in gedicht. Ek kinne jo dêr lústerje nei it gedicht fia in QR-koade.

Genietsje derfan!

Tips

  1. Museum Belvédère – www.museumbelvedere.nl
  2. Le Roy tunen en Ekokatedraal – it Hearrenfean en Mildaam – www.stichtingtijd.nl/ecokathedralen
  3. Hôf fan Skoatterlân – www.hofvanschoterland.nl
  4. Boer Bart Buorkerijwinkel – Rotstergeast – www.boerbart.nl